Menadžment

Menadžment Narodnog pozorišta Mostar

Direktor: Almir Mujkanović
Umjetnički direktor: Emir Spahić
Odnosi s javnošću: Adna Mrgan

Upravni odbor

  1. Sanela Mešić, predsjednica,
  2. Alma Fazil – Obad, član iz reda osnivača,
  3. Almira Pekušić, član iz reda osnivača,
  4. Emir Spahić, član iz reda uposlenih, sektor drame
  5. Tarik Denjo, član iz reda uposlenih, sektor tehnike.

Umjetnički savjet

  1. Selma Raljević, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru,
  2. Saša Oručević, prvak drame u Narodnom pozorištu Mostar,
  3. Adnan Lugonić, dramaturg,
  4. Amela Kreso, glumica Narodnog pozorišta Mostar.